USŁUGI

USŁUGI2019-02-01T11:08:36+00:00

Dostarczamy, instalujemy oraz integrujemy rozwiązania technologiczne dla ferm drobiu.

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonaniu i optymalizacji:

 • instalacji elektrycznych i rozdzielnic nN i sN
 • instalacji teletechnicznych (sieci światłowodowych, systemów CCTV, systemów alarmowych i systemów kontroli dostępu)
 • kanalizacji kablowych i teletechnicznych
 • systemów sterowania oświetleniem
 • systemów sterowania klimatem
 • integracji specjalistycznych rozwiązań dla ferm drobiarskich oferowanych przez naszych partnerów

Ponadto:

 • wykonujemy instalacje wodne i gazowe
 • prowadzimy przeglądy instalacji
 • realizujemy szkolenia w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) urządzeń energetycznych i gazowych

We współpracy z naszymi partnerami wykonujemy:

 • linie karmienia i pojenia
 • systemy ważenia zwierząt
 • systemy zbioru i transportu jaj
 • systemy wentylacji, ogrzewania i schładzania

Oferujemy również innowacyjne rozwiązania IT, ułatwiające zarządzanie obiektami inwentarskimi:

 • AGRO24 – narzędzie do zarządzania utrzymaniem infrastruktury technicznej, monitorowania parametrów środowiskowych i hodowlanych oraz zużycia mediów w obiektach inwentarskich (dostępne z poziomu aplikacji internetowej)
 • AGENT24 – urządzenie komunikacyjne sygnalizujące awarie w obiekcie inwentarskim, wysyłające natychmiastowe powiadomienia przez sms i e-mail