MONITORING FERM ONLINE – AGRO24

MONITORING FERM ONLINE – AGRO242019-05-29T07:57:03+00:00

AGRO24

Specjalistyczne narzędzie IT, służące do zarządzania utrzymaniem infrastruktury technicznej w obiektach hodowlanych.

Służy również do monitorowania:

  • parametrów środowiskowych w obiekcie (m.in. temperatura, wilgotność, CO2, stężenie amoniaku, natężenie światła)
  • parametrów hodowlanych (np. średnia waga inwentarza, zużycie paszy i wody)
  • poboru mediów (prąd, woda, gaz)

Dodatkowo pozwala na podgląd obiektów wraz z inwentarzem za pośrednictwem kamer CCTV.

AGRO24 to produkt umożliwiający integrację rozwiązań stosowanych w dowolnym obiekcie inwentarskim. Łączy w sieć zainstalowane w nim urządzenia (niezależnie od ich typu, generacji czy producenta), pozwalając hodowcy na zarządzanie instalacjami i systemami jako spójną infrastrukturą.

Posiada prosty w obsłudze interfejs, do którego można zalogować się zarówno przez urządzenia stacjonarne, jak i mobilne. Dzięki temu użytkownik może nadzorować swoją fermę z dowolnego miejsca.

JAK DZIAŁA AGRO24?

Cała ferma w jednym systemie

Niezależnie od tego, czy masz 1 czy 50 obiektów inwentarskich, AGRO24 pokaże Ci je wszystkie w jednym systemie. Od podglądu całej fermy możesz przejść do analizy stanu instalacji i urządzeń w konkretnym budynku. Poszczególne elementy infrastruktury zwizualizowano za pomocą określonych kolorów i symboli, dlatego interfejs jest intuicyjny i przyjazny użytkownikowi.

Informacje o zagrożeniach, usterkach i awariach

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości czy usterki w obiekcie, AGRO24 wskaże Ci rodzaj oraz miejsce jej wystąpienia. Dzięki temu będziesz mógł interweniować natychmiast, nie narażając się na szkody lub niebezpieczeństwo utraty inwentarza.

Automatyczna rejestracja i archiwizacja zdarzeń oraz parametrów

Wszystkie awarie i usterki w obiektach inwentarskich, a także informacje wprowadzane do systemu przez użytkowników, są rejestrowane oraz archiwizowane w sposób automatyczny. Ponadto system umożliwia agregowanie i analizę danych dotyczących eksploatacji obiektu oraz parametrów hodowlanych i środowiskowych. Całość informacji jest zgromadzona w jednym miejscu, dlatego możesz sprawniej zarządzać swoją fermą.  

Raporty i analizy

AGRO24 pozwala na opracowywanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących m.in. takich aspektów, jak efektywność procesu hodowli, poziom awaryjności systemów i urządzeń, koszty eksploatacji oraz koszty usług utrzymaniowych i serwisowych.

Funkcje raportowania podlegają konfiguracji, dzięki czemu możesz otrzymać zestawienia dowolnych danych, które zostały zarejestrowane w systemie. To pozwala Ci wyciągać wnioski, dzięki którym efektywniej zarządzasz fermą, oszczędzając czas i pieniądze.

AGRO24 to nasz autorski produkt, dlatego możemy dostosować go  do potrzeb klienta lub specyfiki hodowli.