Import/Eksport

Import/Eksport

Pomimo pewnych niekorzystnych warunków rynkowych, Rosptitsesoyuz widzi duży potencjał w krajowym przemyśle produkcji jaj. Rozwijając ten segment Rosja mogłaby stworzyć świetne możliwości eksportowe, powiedziała Galina Bobyleva, dyrektor generalny Rosptitsesoyuz. A wszelkie środki powstrzymujące import mogą być naprawdę pomocne.

Rosyjska branża spożywcza pracowała głównie z importowanym jajkiem. Z tego powodu Rosptitsesoyuz zamierza lobbować, aby zatrzymać importowanie jaj i przetworzonych produktów jajecznych. Ten krok, jeśli zostanie podjęty, przyczyni się do rozwoju segmentu przetwórczego, a także przemysłu jajczarskiego w Rosji w ogóle, dodała pani Bobyleva.

Suszone i płynne produkty jajeczne nie zostały poddane embargo na żywność wprowadzonemu przez rosyjski rząd w sierpniu 2014 r. Nie ma informacji, że Rosptitsesoyuz naprawdę podjął wszelkie kroki mające na celu powstrzymanie wszelkich ograniczeń importu wśród agencji rządowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Biuro prasowe rosyjskiego ministerstwa rolnictwa nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło, że obecnie rozważane są pewne ograniczenia dotyczące suszonych produktów jajecznych. Rosptitsesoyuz również nie dostarczył żadnych dodatkowych informacji na temat tego roszczenia przez prasę.

Znaczna ilość przetworzonych produktów jajecznych jest importowana jako mieszanki dla różnych sektorów przemysłu spożywczego. Stwarza to poważną konkurencję dla krajowych producentów jaj, którzy często nie mają zdolności do produkcji suszonych i płynnych produktów jajecznych w Rosji. Udział jaj przeznaczonych do przetworzenia jest bardzo ograniczony i nie przekracza 10%. Przetwarzanie jajek w większości przedsiębiorstw produkujących jaja ogranicza się wyłącznie do produkcji jaj w proszku.

Rozwój zakładów przetwórczych i możliwości eksportowych mogą pomóc rosyjskim firmom w uniknięciu obecnych problemów na rynku krajowym. Sinyavinskaya ma zwiększyć udział eksportu w sprzedaży z obecnych 5% do 25%, ujawnił dyrektor generalny Sinyavinskaya, Artur Kholodenko. Uwzględniając obecne warunki rynkowe, fermy drobiu Sinyavinskaya planują utrzymać obecny poziom produkcji na poziomie 1,3 miliarda jaj rocznie, a sprzedaż zagraniczna ma wzrosnąć do 325 milionów sztuk. W 2017 roku firma rozpoczęła eksport do Arabii Saudyjskiej, a już eksportuje niektóre produkty jajeczne i jaja do Bahrajnu, Iraku, Iranu, Afganistanu, Kataru i Kuwejtu.

Te same plany zostały potwierdzone przez Roskara, który eksportuje około 5% jaj i produktów jajecznych za granice. Oprócz Bliskiego Wschodu niektóre produkty są również sprzedawane w Unii Europejskiej. Rosptitsesoyuz wcześniej prognozował, że eksport może wzrosnąć z 411 milionów jaj w 2017 r. do 600 milionów jaj w 2020 r., ale biorąc pod uwagę plany ogłoszone ostatnio przez największe firmy, wzrost ten może być jeszcze bardziej zauważalny.

Zdaniem niektórych ekspertów, Rosja mogłaby zwiększyć eksport jaj na Bliski Wschód i do Afryki Północnej nawet o 3 miliardy sztuk w ciągu najbliższych kilku lat. To spowodowałoby, że rosyjscy eksporterzy byliby bezpośrednimi konkurentami dla innych krajów eksportujących, takich jak Ukraina.

Rosyjska branża jajowa może być dość konkurencyjna na rynkach kaukaskich i środkowoazjatyckich, a także na Bliskim Wschodzie jak i w Azji Środkowej. Jednak największym wyzwaniem jest właśnie Ukraina, która zdominowała już bardzo ważne miejsca eksportowe, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak, Azerbejdżan i Katar.

Sebastian Chyla,

Business Development Manager, AGRO TECHNOLOGIE

2019-01-12T23:40:12+00:00